آموزش آرایش مو (شینیون) به صورت حرفه ای

خانم احسنی

درباره دوره

آموزش آرایش مو (شینیون) به صورت حرفه ای

در این دوره آموزشی به آرایش مو یا شینیون مو در آرایشگاه می پردازیم. برای اینکه به جنبه ی دانش این مهم آشنا شوید باید مباحث آشنایی با اشکال هندسی صورت، تناسب بین مدل مو با صورت و گردن، انواع شینیون، تصاویر مربوط به آرایش مو، ابزار کار، موارد مصرفی و ... را مطالعه کنید.
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸-۰۴-۱۲ (۱۶:۲۱)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۲۰ جلسه فعال از ۲۰ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۲۰
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: ۳
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۱۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۲۵
  جلسه ۱

  آموزش شنیون با موی مصنوعی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در این جلسه قراره به آموزش شنیون با موی مصنوعی بپردازیم
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  جلسه ۲

  قسمت دوم از آموزش شنیون با موی مصنوعی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در ادامه جلسه قبلی قرار هست به آموزش شنیون با موی مصنوعی بپردازیم
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  جلسه ۳

  آموزش شینیون مو با ابزار سلیکونی 1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در این فصل به آرایش مو (شینیون) در آرایشگاه می پردازیم. برای اینکه به جنبه ی دانش این مهم آشنا شوید باید مباحث آشنایی با اشکال هندسی صورت، تناسب بین مدل مو با صورت و گردن، انواع شینیون، تصاویر مربوط به آرایش مو و... را مطالعه کنید.
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  جلسه ۴

  آموزش شینیون مو با ابزار سیلیکونی 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در این فصل به آرایش مو (شینیون) در آرایشگاه می پردازیم. برای اینکه به جنبه ی دانش این مهم آشنا شوید باید مباحث آشنایی با اشکال هندسی صورت، تناسب بین مدل مو با صورت و گردن، انواع شینیون، تصاویر مربوط به آرایش مو و... را مطالعه کنید.
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  جلسه ۵

  آموزش شینیون عروس

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در این جلسه با یک نمونه از شینیون ها آشنا خواهیم شد.
  این جلسه دارای یک فایل ویدیویی می باشد.
  جلسه قابل استفاده است. ۳۰,۰۰۰ تومان
  جلسه ۶

  آموزش شینیون بوکله ریز 1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در این جلسه به یک نوع دیگر از شینیون ها می پردازیم
  این جلسه دارای یک فایل ویدیویی می باشد.
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۷

  آموزش شینیون بوکله ریز 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در این جلسه به یک نوع دیگر از شینیون ها می پردازیم.
  این جلسه دارای یک فایل ویدیویی می باشد.
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  جلسه ۸

  آموزش شینیون کلاسیک 1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در این جلسه به آموزش یک نمونه شینیون عروس می پردازیم و شما هم میتونید نمونه کار خودتون رو در قالب تمرین برای ما ارسال کنید.
  این جلسه دارای یک فایل ویدیویی می باشد.
  دارای یک تمرین می باشد.
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  جلسه ۹

  آموزش شنیون کلاسیک 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در این جلسه به یک نوع دیگر از شینیون ها می پردازیم
  این جلسه دارای یک فایل ویدیویی می باشد.
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۰

  آموزش شنیون فانتزی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در این جلسه به یک نوع دیگر از شینیون ها می پردازیم
  این جلسه دارای یک فایل ویدیو ویدیویی می باشد.
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۱

  آموزش شنیون موج

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در ادامه جلسه قبلی قرار هست به آموزش شنیون با موی مصنوعی بپردازیم
  این جلسه دارای یک فایل ویدیویی می باشد.
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۲

  موزش شنیون موج 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در ادامه جلسه قبلی قرار هست به آموزش شنیون با موی مصنوعی بپردازیم
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۳

  آموزش شنیون موج 3

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در ادامه جلسه قبلی قرار هست به آموزش شنیون با موی مصنوعی بپردازیم
  این جلسه دارای یک فایل ویدیویی می باشد.
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۴

  آموزش شنیون فانتزی عروس

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در ادامه جلسه قبلی قرار هست به آموزش شنیون با موی مصنوعی بپردازیم
  این جلسه دارای یک فایل ویدیویی می باشد.
  جلسه قابل استفاده است. ۵۰,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۵

  آموزش شنیون عروس

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در ادامه جلسه قبلی قرار هست به آموزش شنیون با موی مصنوعی بپردازیم
  این جلسه دارای یک فایل ویدیویی می باشد.
  جلسه قابل استفاده است. ۵۰,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۶

  آموزش شنیون فانتزی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در این جلسه به یک نوع دیگر از شینیون ها می پردازیم
  این جلسه دارای یک فایل ویدیویی می باشد.
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۷

  آموزش شینیون اروپایی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در این جلسه به یک نوع دیگر از شینیون ها می پردازیم
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۸

  آموزش شینیون اروپایی 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در این جلسه به یک نوع دیگر از شینیون ها می پردازیم
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  جلسه ۱۹

  آموزش شینیون پولکی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در این جلسه به یک نوع دیگر از شینیون ها می پردازیم
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  جلسه ۲۰

  آموزش شینیون پولکی 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ (۰۸:۴۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  در این جلسه به یک نوع دیگر از شینیون ها می پردازیم
  جلسه قابل استفاده است. ۲۵,۰۰۰ تومان
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...